E00630080250S

I lager: - Stk.

Det är möjligt att få en delleverans

Antal Pris (SEK) Delsumma (SEK)
79,18 kr
(Inkl. Moms: 98,98 kr)
79,18 kr
(Inkl. Moms: 98,98 kr)
25 67,31 kr
(Inkl. Moms: 84,14 kr)
1 682,75 kr
(Inkl. Moms: 2 103,44 kr)
50 55,43 kr
(Inkl. Moms: 69,29 kr)
2 771,50 kr
(Inkl. Moms: 3 464,38 kr)
75 51,48 kr
(Inkl. Moms: 64,35 kr)
3 861,00 kr
(Inkl. Moms: 4 826,25 kr)
100 47,52 kr
(Inkl. Moms: 59,40 kr)
4 752,00 kr
(Inkl. Moms: 5 940,00 kr)
150 43,55 kr
(Inkl. Moms: 54,44 kr)
6 532,50 kr
(Inkl. Moms: 8 165,63 kr)
200 39,59 kr
(Inkl. Moms: 49,49 kr)
7 918,00 kr
(Inkl. Moms: 9 897,50 kr)
300 31,66 kr
(Inkl. Moms: 39,58 kr)
9 498,00 kr
(Inkl. Moms: 11 872,50 kr)
400 27,70 kr
(Inkl. Moms: 34,63 kr)
11 080,00 kr
(Inkl. Moms: 13 850,00 kr)
500 23,75 kr
(Inkl. Moms: 29,69 kr)
11 875,00 kr
(Inkl. Moms: 14 843,75 kr)
600 20,59 kr
(Inkl. Moms: 25,74 kr)
12 354,00 kr
(Inkl. Moms: 15 442,50 kr)

Storkunders rabatt dras efter inloggning.

Om önskat antal inte finns på lager kan en delleverans ske!

Önskas priser på ett annat antal änd angivad, vänligast kontakta oss.

Med reservation för mellanförsäljning.

Technical drawing - Extension spring - Range A, B, C
Mer information
d - Tråd (mm) 0,20
De - Utvändig diameter (mm) 1,60
L0 - Obelastad längd (mm) 6,35
Ln - Max belastad längd (mm) 11,68
Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 5,33
Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 1,67
F0 - Förspänning (N) 0,15
R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,29
Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.