Beställ på nytt

Beställ specialfjädrar med ett SIF-nummer på nytt

Har vi tidigare levererat en speciell fjäder är det vid ny beställning av fjädern endast nödvändigt att uppge SIF-nr och önskat antal för oss. Alla uppgifter om fjädern har vi i systemet på detta SIF-nr.

Har du frågor, kontakta Morten Grundtvig mg@fjedre.dk

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.