Chat with us, powered by LiveChat

Reklamationsrätt och garanti

När man som privatkund eller företagskund handlar hos SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S har man enligt lag en vanlig 2-årig reklamationsrätt om det är något fel på varan. SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S ger inte någon ytterligare garanti, varför du som kund hos SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S skyddas av en vanlig 2-årig reklamationsrätt. Som kund är det ofta svårt att känna till skillnaden mellan en vanlig 2-årig reklamationsrätt och en garanti. Nedan försöker vi att förklara skillnaden mellan en vanlig 2-årig reklamationsrätt och en garanti.

Om man handlar som privatkund i ett EU-land har man minimum två års reklamationsrätt. De enskilda EU-länderna kan välja att ge en längre reklamationsrätt, men den kan aldrig bli mindre än två år. Det innebär att om en vara går sönder på grund av rådande omständigheter vid tidpunkten då varan levererades till privatkunden, kan privatkunden beroende på omständigheterna få pengar tillbaka, få varan reparerad eller utbytt.

Enligt dansk lag har en företagskund också en tvåårig reklamationsrätt. Denna reklamationsrätt baseras inte på EU-lagstiftning, varför en företagskund i andra länder kanske inte har samma skydd. Utanför konsumentköp är det företagskunden som ska bevisa att varan var bristfällig på leveranstidpunkten.

Vid konsumentköp (privatkunder) är bevisbördan omvänd det första halvåret. Det innebär att säljaren det första halvåret vid konsumentköp ska bevisa att varan inte var bristfällig på leveranstidpunkten. Därefter, alltså det följande halvåret, är det privatkunden som ska bevisa att varan var bristfällig när den levererades.

Om en privatkund eller företagskund upptäcker ett fel som privatkunden eller företagskunden anser att säljaren är ansvarig för, ska privatkunden eller företagskunden framföra klagomål till säljaren snarast möjligt och inom rimlig tid efter att privatkunden eller företagskunden har upptäckt felet.

En garanti löper parallellt med reklamationsrätten och är en service som vanligtvis sträcker sig längre än den lagstadgade reklamationsrätten. En säljare ger en garanti endast om säljaren tydligt informerar om detta och härmed informerar konkret om vad en sådan garanti ska täcka. Garantin kommer oftast till uttryck genom att säljaren garanterar att varan har några konkreta egenskaper eller en minimilivslängd vid vanlig användning. Som vi nämnde inledningsvis ger SODEMANN INDUSTRIFJEDRE A/S inte någon garanti, men du har som privatkund eller företagskund en vanlig 2-årig reklamations-rätt.

Internet Explorer oförenlighet

Denna webbplats fungerar tyvärr inte bra med Internet Explorer. Vi rekommenderar att du använder en av följande gratiswebbläsare:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.