Chat with us, powered by LiveChat

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation)

Bäste kund hos Sodemann Industrifjedre A/S.

25 maj 2018 träder en ny EU-lagstiftning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft.

GDPR gör det tydligare vilka rättigheter du har som kund och vilka förpliktelser vi har som företag.

GDPR har utarbetats med avseende på att harmonisera lagstiftningen i hela EU gällande dataskydd.

GDPR ersätter den gamla Personuppgiftslagen. Mycket i den nya lagstiftningen är samma som tidigare, men GDPR ställer högre krav på företaget och sätter fokus på de rättigheter du har som kund, bl.a. att du har rätt till att få information om behandlingen av dina personliga uppgifter och att du har rätt till att kontakta oss och få inblick i dina uppgifter.

Viktig information:

  • Sodemann Industrifjedre A/S skickar inte ut direkt marknadsföring. Vi tar därför inte kontakt med dig såvida det inte handlar om orderbekräftelser som baseras på dina egna inmatade uppgifter.
  • Sodemann Industrifjedre A/S har inga känsliga personuppgifter, t.ex. kreditkortsinformation, personnummer, ålder m.m. De enda uppgifterna vi behåller är telefonnummer, namn och adress samt varuköp med hänsyn till orderhistorik och bokföring.
  • Sodemann Industrifjedre A/S registrerar/lagrar bara det som är absolut nödvändigt av uppgifter för att leverera en order. Betalning med kort görs naturligtvis på krypterad linje utan vår åtkomst.
  • Sodemann Industrifjedre A/S kommer aldrig att vidarebefordra eller sälja några som helst uppgifter vi har registrerat. Alla uppgifter är isolerade mellan Sodemann Industrifjedre A/S och den enskilde handelsparten.
  • Sodemann Industrifjedre A/S har alltid haft datasäkerhet på alla nivåer som hög prioritet och vi arbetar därför också löpande med att genomföra uppdateringar så att vi alltid uppfyller gällande krav.
  • Våra kunder och användare ska – och kan – känna sig helt trygga vid vår hantering av data.

Se den fullständiga utgåvan av vår GDPR-policy här

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du önskar datainsyn.

Internet Explorer oförenlighet

Denna webbplats fungerar tyvärr inte bra med Internet Explorer. Vi rekommenderar att du använder en av följande gratiswebbläsare:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.