E00630080380S

I lager: - Stk.

Det är möjligt att få en delleverans

Antal Pris (SEK) Delsumma (SEK)
79,18 kr
(Inkl. Moms: 98,98 kr)
79,18 kr
(Inkl. Moms: 98,98 kr)
25 67,31 kr
(Inkl. Moms: 84,14 kr)
1 682,75 kr
(Inkl. Moms: 2 103,44 kr)
50 55,43 kr
(Inkl. Moms: 69,29 kr)
2 771,50 kr
(Inkl. Moms: 3 464,38 kr)
75 51,48 kr
(Inkl. Moms: 64,35 kr)
3 861,00 kr
(Inkl. Moms: 4 826,25 kr)
100 47,52 kr
(Inkl. Moms: 59,40 kr)
4 752,00 kr
(Inkl. Moms: 5 940,00 kr)
150 43,55 kr
(Inkl. Moms: 54,44 kr)
6 532,50 kr
(Inkl. Moms: 8 165,63 kr)
200 39,59 kr
(Inkl. Moms: 49,49 kr)
7 918,00 kr
(Inkl. Moms: 9 897,50 kr)
300 31,66 kr
(Inkl. Moms: 39,58 kr)
9 498,00 kr
(Inkl. Moms: 11 872,50 kr)
400 27,70 kr
(Inkl. Moms: 34,63 kr)
11 080,00 kr
(Inkl. Moms: 13 850,00 kr)
500 23,75 kr
(Inkl. Moms: 29,69 kr)
11 875,00 kr
(Inkl. Moms: 14 843,75 kr)
600 20,59 kr
(Inkl. Moms: 25,74 kr)
12 354,00 kr
(Inkl. Moms: 15 442,50 kr)

Om önskat antal inte finns på lager kan en delleverans ske!

Önskas priser på ett annat antal änd angivad, vänligast kontakta oss.

Med reservation för mellanförsäljning.

Technical drawing - Extension spring - Range A, B, C
Mer information
d - Tråd (mm) 0,20
De - Utvändig diameter (mm) 1,60
L0 - Obelastad längd (mm) 9,65
Ln - Max belastad längd (mm) 19,05
Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 9,40
Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 1,67
F0 - Förspänning (N) 0,15
R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,16
Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.