Gasfjädrar- Gänga i båda ändarna. Nedjusterbar kraft. Svartmålad

Teknisk ritning - Gänga i båda ändarna. Nedjusterbar kraft. Svartmålad
Variload-gasfjädrar har de samma fysiska måtten som standardgasfjädrar. Dessutom kan man nedjustera kraften. Variload-fjädrar levereras med maximal kraft. Via en liten ventil kan man släppa ut gas. Observera att det därefter inte är möjligt att fylla på mer kraft igen.

Handla enligt
Shopping alternativ
Ø1 - Kolvstångsdiameter (mm)
Ø2 - Cylinderdiameter (mm)
L1 - Slaglängd (mm) (+/- 2 mm)
F - Kraft (N)
L2 - Fri obelastad längd mellan gängor (mm) (+/- 3 mm)
K - Kraft kvotient
G - Skruvgänga (M)

Artiklar 1-10 av 58

Page
per page
Sätt fallande sortering
Visa priser - Lägg i kundvagn Material Ø1
Kolvstångsdiameter (mm)
Ø2
Cylinderdiameter (mm)
L1
Slaglängd (mm) (+/- 2 mm)
F
Kraft (N)
L2
Fri obelastad längd mellan gängor (mm) (+/- 3 mm)
K
Kraft kvotient
G
Skruvgänga (M)
Artikel nummer Stock Teknisk ritning Läs mer 3D CAD
Målad svart 6.00 15.00 50.00 400.00 151.00 1.33 6.00 VL-6-50-400-T VL-6-50-400-T
Målad svart 6.00 15.00 60.00 400.00 168.00 1.33 6.00 VL-6-60-400 VL-6-60-400
Målad svart 6.00 15.00 60.00 400.00 168.00 1.33 6.00 VL-6-60-400-T VL-6-60-400-T
Målad svart 6.00 15.00 73.00 400.00 180.00 1.30 6.00 VL-6-73-400 VL-6-73-400
Målad svart 6.00 15.00 75.00 400.00 211.00 1.30 6.00 VL-6-75-400 VL-6-75-400
Målad svart 6.00 15.00 80.00 400.00 209.00 1.30 6.00 VL-6-80-400 VL-6-80-400
Målad svart 6.00 15.00 80.00 400.00 209.00 1.30 6.00 VL-6-80-400-T VL-6-80-400-T
Målad svart 6.00 15.00 90.00 400.00 266.00 1.24 6.00 VL-6-90-400 VL-6-90-400
Målad svart 6.00 15.00 100.00 400.00 248.00 1.33 6.00 VL-6-100-400-T VL-6-100-400-T
Målad svart 6.00 15.00 120.00 400.00 277.00 1.33 6.00 VL-6-120-400 VL-6-120-400

Artiklar 1-10 av 58

Page
per page
Sätt fallande sortering
Material

Cylinder och kolvstång: Nitrider gasfjädrar är ytbehandlade med bästa möjliga rostskydd. Cylindern är målad med en halvblank svart färg och kolvstången har fått en plasmanitritbehandling som gör ytan mycket slitstark och ger det bästa rostskyddet.
Behandlingen kan dock inte ersätta en definitiv rostfri gasfjäder.

Olja: Oljan är en vanlig smörjolja men är inte godkänd för livsmedelsanvändning. Vi kan leverera gasfjädrar med livsmedel. Kontakta oss om en sådan lösning önskas.

Gas: Gasen är kvävgas.

Återinmatning

Variload-gasfjädrar kan fyllas på igen mot en avgift.

Kraftkurva

Kraften i en tryckgasfjäder ökar ju mer den trycks ihop – kolvstången trycks alltså in i cylindern. Detta beror på att gasen i cylindern trycks ihop mer och mer på grund av deplacementändringar inuti cylindern, och därmed ökar trycket som resulterar i den axiella kraften som kolvstången pressar.

Särskilt för Variload-fjädrar

Variload gasfjädrar är i grunden konstruerade som en standardgasfjäder. Variload gasfjädrar är från fabrik fyllda med högsta möjliga tryck med kvävgas.

Variload gasfjädrar är utrustade med en ventil som kan släppa ut tryck ur cylindern. Genom att släppa ut tryck kan gasfjäderns kraft reduceras till önskat tryck i en given konstruktion. När gasfjädrarna ska justeras bör man vara uppmärksam på att ingenting tar skada om för mycket tryck släpps ut.

Vid justering är de lämpligt att lägga på en extra vikt motsvarande +10 % av föremålets vikt. När gasfjäderns tryck ska justeras, används den medföljande unbrako-nyckeln för att öppna ventilen. Öppna ventilen försiktigt tills det börjar höras att gas pyser ut. Ventilen får aldrig öppnas helt. När rätt tryck är uppnått bör ventilen och gasfjäderns kraft regelbundet kontrolleras. Det går alltid att släppa ut lite tryck - men det går aldrig att fylla på.

Var uppmärksam på att även en liten trycksäkning kan ha stor påverkan på gasfjäderns kraft. När rätt tryck erhållits avlägsnas den 10 % extra vikten och gasfjädern testas igen.

På detta sätt säkerställs att inte för mycket tryck släpps ut. Om det används två Variload gasfjädrar i par i en konstruktion bör man växelvis släppa ut gas ur ventilerna för att försäkra sig om att sluttrycket i de två Variload gasfjädrarna är så lika som möjligt.

Karakteristik

Gasfjädrar innehåller kvävgas under högt tryck. Detta är en gas som varken kan brinna eller explodera, och den är heller inte giftig att inandas.Gasfjädern får under inga omständigheter försöka öppnas eller återfyllas - detta är en mycket riskabel process eftersom den står under högt tryck! Gasfjädrar får aldrig försöka brännas, punkteras, klämmas eller bucklas, och svetsning får ej heller ske på cylindern. Kolvstången får ej repas, målas eller böjas.

Användning och montering

Gasfjädrar får aldrig användas som en säkerhetsåtgärd. Om skador på en gasfjäder kan förorsaka personskada, måste säkerhetsåtgärder för att undvika detta genomföras. Alternativt kan en säkerhetsgasfjäder användas. Ring för mer information.

Gasfjädrar ska förvaras och monteras med kolvstången pekande nedåt och i 45 graders vinkel mot horisontalplanet. Detta är viktigt, eftersom denna montering säkerställer att invändiga packningar smörjs av den olja som finns i gasfjädern. Om en gasfjäder monteras horisontellt eller med kolvstången uppåtriktad, kommer oljan att rinna bort från packningarna och slitage med påföljande läckage blir resultatet av en felaktig montering.

Vid varje montering måste man säkerställa att det inte uppstår någon utböjning eller andra krafter som kommer att påverka gasfjädern i andra ledder än den avsedda rörelsen i gasfjäderns längdriktning.

Använd alltid kortast möjliga rörelse och välj största möjliga diameter på cylindern - detta ger en bättre hållbarhet. Långa och tunna gasfjädrar är betydligt svagare än korta och tjocka gasfjädrar.

Montera alltid rostfria gasfjädrar där de utsätts för fuktig miljö eller vid användning inom livsmedelsindustrin. Var uppmärksam på att oljan i gasfjädrar inte är livsmedelsgodkända. Montera av den anledningen inte gasfjädrar direkt ovanför produktionen eftersom gasfjädrar kan bli otäta och läcka olja.

Undvik att smörja kolvstången eftersom gasfjädern är underhållsfri. Utsätt inte gasfjädern för vibrationer.

Gasfjädrar är konstruerade för att utföra maximalt 5 slag i minuten vid 20 °C. Om detta överskrids leder det till att gasfjädern värms upp och det kan i sin tur resultera i otäta packboxar. Gasfjädrar är konstruerade för att hålla för 30.000 rörelser under förutsättning att monteringen är rätt utförd.

Det rekommenderas att fysiska stopp alltid används i konstruktionen, vilket då medför att gasfjädern inte utsätts för andra belastningar än de som gasfjädern är konstruerad för. Gasfjäderns rörelse är enbart dämpad den sista biten då kolvstången är helt ute.

Gasfjädrar kommer med tiden att förlora lite tryck. Ett förväntat tryckfall är upp till 10 %.

Var uppmärksam på att gasfjäderns funktion stämmer överens med konstruktionskraven. Vid osäkerhet bör gasfjädern bytas. Byt båda gasfjädrarna om de arbetar parvis. Variation i trycket på parvis arbetande gasfjädrar resulterar i kortare livslängd på gasfjädrarna.

Våra gasfjädrar arbetar bäst vid temperaturer mellan -30 °C och +80 °C. Om de används vid temperaturgränserna sker en större påverkan och maximalt utnyttjande kan ej förväntas. Kraften på en sammanpressad gasfjäder är högre än kraften i utskjutet läge. Slutkraften Fn räknas ut genom att multiplicera startkraft med den aktuella gasfjäderns kraftkvot. Gasfjädrarna fylls på vid 20 °C, och startkraften är därför uppmätt vid 20 °C. Kraften kommer att ändra sig med ca. 3-3,5 % per 10 °C. Toleranser på utskjuten längd (L2) är +/-3 mm.

Internet Explorer oförenlighet

Denna webbplats fungerar tyvärr inte bra med Internet Explorer. Vi rekommenderar att du använder en av följande gratiswebbläsare:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.