Serie A&B - Dragfjädrar - Pianotråd

Teknisk ritning - Dragfjädrar - Serie ABC
Denna kategori består av två olika serier. Tack vare olika dimensioner kompletterar de två serierna varandra riktigt bra. Vi har därför valt att samla dem i en. Serie A är en europeisk standard, medan serie B är en amerikansk serie. Kategorin är också tillgänglig i rostfritt stål. Observera att fjädrar i rostfritt stål är ca 10 % svagare än motsvarande fjäder i pianotråd.
Handla enligt
Shopping alternativ
d - Tråd (mm)
De - Utvändig diameter (mm)
L0 - Obelastad längd (mm)
Ln - Max belastad längd (mm)
Sn - Maximal fjädringslängd (mm)
Fn - Maximal belastning vid Ln (N)
R - Fjäderkonstant (N/mm)
F0 - Förspänning (N)

Artiklar 1-10 av 1324

Page
per page
Sätt fallande sortering
d
Tråd (mm)
De
Utvändig diameter (mm)
L0
Obelastad längd (mm)
Ln
Max belastad längd (mm)
Sn
Maximal fjädringslängd (mm)
Fn
Maximal belastning vid Ln (N)
F0
Förspänning (N)
R
Fjäderkonstant (N/mm)
Artikel nummer Teknisk ritning Jämför Läs mer 3D CAD Stock Visa priser - Lägg i kundvagn
0,18 1,60 6,35 13,72 7,37 1,42 0,13 0,18 E00630070250M E00630070250M 295
0,18 1,60 7,87 18,54 10,67 1,42 0,13 0,12 E00630070310M E00630070310M 88
0,18 1,60 9,65 23,62 13,97 1,42 0,13 0,09 E00630070380M E00630070380M 58
0,18 1,60 11,18 28,45 17,27 1,42 0,13 0,07 E00630070440M E00630070440M 88
0,18 1,60 12,70 33,27 20,57 1,42 0,13 0,07 E00630070500M E00630070500M 2 724
0,20 1,60 6,35 11,68 5,33 2,00 0,18 0,35 E00630080250M E00630080250M 25
0,20 1,60 7,87 15,24 7,37 2,00 0,18 0,25 E00630080310M E00630080310M 20
0,20 1,60 9,65 19,05 9,40 2,00 0,18 0,19 E00630080380M E00630080380M 44
0,20 1,60 11,18 23,11 11,93 2,00 0,18 0,16 E00630080440M E00630080440M 38
0,20 1,60 12,70 26,67 13,97 2,00 0,18 0,12 E00630080500M E00630080500M 72
 1. E00630070250M
  I lager: 295
  d - Tråd (mm) 0,18
  De - Utvändig diameter (mm) 1,60
  L0 - Obelastad längd (mm) 6,35
  Ln - Max belastad längd (mm) 13,72
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 7,37
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 1,42
  F0 - Förspänning (N) 0,13
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,18
 2. E00630070310M
  I lager: 88
  d - Tråd (mm) 0,18
  De - Utvändig diameter (mm) 1,60
  L0 - Obelastad längd (mm) 7,87
  Ln - Max belastad längd (mm) 18,54
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 10,67
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 1,42
  F0 - Förspänning (N) 0,13
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,12
 3. E00630070380M
  I lager: 58
  d - Tråd (mm) 0,18
  De - Utvändig diameter (mm) 1,60
  L0 - Obelastad längd (mm) 9,65
  Ln - Max belastad längd (mm) 23,62
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 13,97
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 1,42
  F0 - Förspänning (N) 0,13
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,09
 4. E00630070440M
  I lager: 88
  d - Tråd (mm) 0,18
  De - Utvändig diameter (mm) 1,60
  L0 - Obelastad längd (mm) 11,18
  Ln - Max belastad längd (mm) 28,45
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 17,27
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 1,42
  F0 - Förspänning (N) 0,13
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,07
 5. E00630070500M
  I lager: 2 724
  d - Tråd (mm) 0,18
  De - Utvändig diameter (mm) 1,60
  L0 - Obelastad längd (mm) 12,70
  Ln - Max belastad längd (mm) 33,27
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 20,57
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 1,42
  F0 - Förspänning (N) 0,13
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,07
 6. E00630080250M
  I lager: 25
  d - Tråd (mm) 0,20
  De - Utvändig diameter (mm) 1,60
  L0 - Obelastad längd (mm) 6,35
  Ln - Max belastad längd (mm) 11,68
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 5,33
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 2,00
  F0 - Förspänning (N) 0,18
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,35
 7. E00630080310M
  I lager: 20
  d - Tråd (mm) 0,20
  De - Utvändig diameter (mm) 1,60
  L0 - Obelastad längd (mm) 7,87
  Ln - Max belastad längd (mm) 15,24
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 7,37
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 2,00
  F0 - Förspänning (N) 0,18
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,25
 8. E00630080380M
  I lager: 44
  d - Tråd (mm) 0,20
  De - Utvändig diameter (mm) 1,60
  L0 - Obelastad längd (mm) 9,65
  Ln - Max belastad längd (mm) 19,05
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 9,40
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 2,00
  F0 - Förspänning (N) 0,18
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,19
 9. E00630080440M
  I lager: 38
  d - Tråd (mm) 0,20
  De - Utvändig diameter (mm) 1,60
  L0 - Obelastad längd (mm) 11,18
  Ln - Max belastad längd (mm) 23,11
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 11,93
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 2,00
  F0 - Förspänning (N) 0,18
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,16
 10. E00630080500M
  I lager: 72
  d - Tråd (mm) 0,20
  De - Utvändig diameter (mm) 1,60
  L0 - Obelastad längd (mm) 12,70
  Ln - Max belastad längd (mm) 26,67
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 13,97
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 2,00
  F0 - Förspänning (N) 0,18
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,12

Artiklar 1-10 av 1324

Page
per page
Sätt fallande sortering
Material

DIN 17223 C-Tråd WERKSTOFF NR. 1.1200
Arbetstemperatur mellan -30 ºC och +120 ºC

Tråden är inte rostskyddad. Tråden är rostskyddad så att fjädern kan ligga på torrt och varmt lager. Rostskydd ska kunder utföra efter egna krav.

Toleranser

Serie A: Serie A är samtliga fjädrar med 5 siffror i varunumret. T.ex 32300

Alla dimensioner och krafter enligt DIN 2097 (kvalitetsgrad 2). DIN 2097 definierar kraften som den bestämmande parametern. Antal lindningar kan därför variera och anges inte i dessa serier som en följd av detta.

Serie B: Serie B är samtliga fjädrar med 11 siffror i varunumret. T.ex "E03600361500M"

För mer information, se vår FAQ-sida

Beräkning av fjäderkraften

Fn för rostfritt fjäderstål är ca 0,88 x Fn för pianotråd.

Beräkning av initialkraft (F0):
Initialkraften F0 eller förspänningen är endast vägledande pga. olika produktioner.
F0 = Fn - (R * Sn). Som tumregel kan man också säga att F0 är 10-15% av Fn.

Ex. med lagernummer 32600, där Fn = 237N, R = 2,67N/mm och Sn = 75,70mm. F0 = 237N - (2,67N/mm * 75,70mm) = 237N - 202N = 35N

Beräkning av fjäderkraft vid en given längd:
Fjäderkraft vid en given längd = F0 + (rörelse i mm * R)
Ex. med lagernummer 32600 där R = 2,67N/mm, önskad rörelse är 55mm och F0 är ca 35N. 35N + (55mm * 2,67N/mm) = 35N + 147N = 182N

Öglor

Serie A: Slutna tyska öglor enligt DIN 2097, öglepositionen kan variera.

Tolerans på öglehöjd LH är från 0,8 till 1,1 * DM Öglepositionen (X) är variabel och öglorna kan därför vara vridna i förhållande till varandra. Diameter på öglor kan gott överstiga utvändig diameter på kroppen. Toleransen på avvikelser är bestämd utifrån nedanstående definition. Standardfjädrar är tillverkade utifrån kvalitetsgrad

Lindnings-
förhållande (dm/d)
Gütegrad 2
0mm - 6mm
d
6mm - 12mm
1,5 * d
12mm +
Efter avtal eller efter produktionsval


Exempel: Lagernummer 32600 har en trådtjocklek på 2,5mm. Den utvändiga diametern är 18mm, vilket ger en innerdiameter på 15,5mm. Utifrån ovanstående tabell kan vi därmed ta reda på hur stor öglans bredd måste vara. Först ska vi finna lindningsförhållandet utifrån denna formel Dm/d. Därefter kan öglans bredd bestämmas utifrån ovanstående tabell.
Lindningsförhållande: 15,5mm / 2,5mm = 6,2
Öglans bredd: 18mm + (1,5 * 2,5mm) = 21,75mm

Serie B: Öglor i denna serie är stängda öglor utan specifik ögleform. Vi strävar efter att hålla samma utvändiga diameter som fjäderkroppen. Öglans utvändiga diameter kan dock variera.

Lindningsriktning

Normalt höger.

Standardfjädrar är inte definierade med en specifik lindningsriktning. Beroende på produktionen kan fjädrarna vara tillverkade antingen höger- eller vänsterlindade. Önskas en specifik lindningsriktning ska en specialfjäder tillverkas.

Annan

Önskas en dragfjäder med exakt värde på en av de följande parametrarna ska fjädrar specialtillverkas:
-Ögletyp
- Öglehöjd (LH)
- Ögleposition (X)
- Öglebredd (om fjädern ska byggas in i ett rör)
- Öppning i öglan (m)
- Förspänning (F0)

Copyright © 2019 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.