Serie C - Dragfjädrar - Galvaniserade

Teknisk ritning - Dragfjädrar - Serie ABC
C-serien är en liten serie fjädrar i el-galvaniserad tråd. Trots att det är en liten serie är den ett bra supplement till serie A&B. Serien är också tillverkad i rostfri tråd. Dimensionerna är samma på el-galvaniserade och rostfria. Den enda skillnaden är trådkvaliteten och kraften.
Handla enligt
Shopping alternativ
d - Tråd (mm)
De - Utvändig diameter (mm)
L0 - Obelastad längd (mm)
Ln - Max belastad längd (mm)
Sn - Maximal fjädringslängd (mm)
Fn - Maximal belastning vid Ln (N)
R - Fjäderkonstant (N/mm)
F0 - Förspänning (N)
Material

10 artiklar

per page
Sätt fallande sortering
d
Tråd (mm)
De
Utvändig diameter (mm)
L0
Obelastad längd (mm)
Ln
Max belastad längd (mm)
Sn
Maximal fjädringslängd (mm)
Fn
Maximal belastning vid Ln (N)
F0
Förspänning (N)
R
Fjäderkonstant (N/mm)
Artikel nummer Teknisk ritning Jämför Läs mer Lägg till i kundvagn Stock 3D CAD
0,60 8,00 59,00 292,68 233,68 11,15 1,00 0,05 503 503 2 344
0,80 9,00 39,00 133,81 94,81 22,39 3,00 0,21 502 502 3 983
0,85 7,00 34,50 68,39 33,89 33,67 6,00 0,82 501 501 5 077
0,85 8,00 60,00 158,46 98,46 29,70 5,00 0,25 504 504 1 161
1,00 9,00 60,50 146,27 85,77 41,83 7,00 0,41 505 505 416
1,00 10,00 112,00 337,66 225,66 37,85 6,00 0,14 507 507 267
1,25 13,00 63,50 183,09 119,59 55,01 8,00 0,39 508 508 1 973
1,40 11,00 83,00 175,03 92,03 88,24 6,00 0,89 506 506 3 105
1,50 16,00 131,00 408,41 277,41 75,07 11,00 0,23 510 510 1 184
1,75 14,00 125,00 253,25 128,25 130,66 24,00 0,83 509 509 1 772
 1. 503
  I lager: 2 344
  d - Tråd (mm) 0,60
  De - Utvändig diameter (mm) 8,00
  L0 - Obelastad längd (mm) 59,00
  Ln - Max belastad längd (mm) 292,68
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 233,68
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 11,15
  F0 - Förspänning (N) 1,00
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,05
 2. 502
  I lager: 3 983
  d - Tråd (mm) 0,80
  De - Utvändig diameter (mm) 9,00
  L0 - Obelastad längd (mm) 39,00
  Ln - Max belastad längd (mm) 133,81
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 94,81
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 22,39
  F0 - Förspänning (N) 3,00
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,21
 3. 501
  I lager: 5 077
  d - Tråd (mm) 0,85
  De - Utvändig diameter (mm) 7,00
  L0 - Obelastad längd (mm) 34,50
  Ln - Max belastad längd (mm) 68,39
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 33,89
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 33,67
  F0 - Förspänning (N) 6,00
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,82
 4. 504
  I lager: 1 161
  d - Tråd (mm) 0,85
  De - Utvändig diameter (mm) 8,00
  L0 - Obelastad längd (mm) 60,00
  Ln - Max belastad längd (mm) 158,46
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 98,46
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 29,70
  F0 - Förspänning (N) 5,00
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,25
 5. 505
  I lager: 416
  d - Tråd (mm) 1,00
  De - Utvändig diameter (mm) 9,00
  L0 - Obelastad längd (mm) 60,50
  Ln - Max belastad längd (mm) 146,27
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 85,77
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 41,83
  F0 - Förspänning (N) 7,00
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,41
 6. 507
  I lager: 267
  d - Tråd (mm) 1,00
  De - Utvändig diameter (mm) 10,00
  L0 - Obelastad längd (mm) 112,00
  Ln - Max belastad längd (mm) 337,66
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 225,66
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 37,85
  F0 - Förspänning (N) 6,00
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,14
 7. 508
  I lager: 1 973
  d - Tråd (mm) 1,25
  De - Utvändig diameter (mm) 13,00
  L0 - Obelastad längd (mm) 63,50
  Ln - Max belastad längd (mm) 183,09
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 119,59
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 55,01
  F0 - Förspänning (N) 8,00
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,39
 8. 506
  I lager: 3 105
  d - Tråd (mm) 1,40
  De - Utvändig diameter (mm) 11,00
  L0 - Obelastad längd (mm) 83,00
  Ln - Max belastad längd (mm) 175,03
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 92,03
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 88,24
  F0 - Förspänning (N) 6,00
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,89
 9. 510
  I lager: 1 184
  d - Tråd (mm) 1,50
  De - Utvändig diameter (mm) 16,00
  L0 - Obelastad längd (mm) 131,00
  Ln - Max belastad längd (mm) 408,41
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 277,41
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 75,07
  F0 - Förspänning (N) 11,00
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,23
 10. 509
  I lager: 1 772
  d - Tråd (mm) 1,75
  De - Utvändig diameter (mm) 14,00
  L0 - Obelastad längd (mm) 125,00
  Ln - Max belastad längd (mm) 253,25
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 128,25
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 130,66
  F0 - Förspänning (N) 24,00
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,83

10 artiklar

per page
Sätt fallande sortering
Material

DIN 17223 C-Tråd WERKSTOFF NR. 1.1200
Arbetstemperatur mellan -30 ºC och +120 ºC

Galvaniserade

Tryckfjädrarna i den här serien är tillverkade av pianotråd. Därefter har fjädern elektrogalvaniserats för att den ska få en blank och mer korrosionsbeständig yta.

Beräkning av fjäderkraften

Fn för rostfritt fjäderstål är ca 0,88 x Fn för pianotråd.

Beräkning av initialkraft (F0):
Initialkraften F0 eller förspänningen är endast vägledande pga. olika produktioner.
F0 = Fn - (R * Sn). Som tumregel kan man också säga att F0 är 10-15% av Fn.

Ex. med lagernummer 32600, där Fn = 237N, R = 2,67N/mm och Sn = 75,70mm. F0 = 237N - (2,67N/mm * 75,70mm) = 237N - 202N = 35N

Beräkning av fjäderkraft vid en given längd:
Fjäderkraft vid en given längd = F0 + (rörelse i mm * R)
Ex. med lagernummer 32600 där R = 2,67N/mm, önskad rörelse är 55mm och F0 är ca 35N. 35N + (55mm * 2,67N/mm) = 35N + 147N = 182N

Lindningsriktning

Normalt höger.

Standardfjädrar är inte definierade med en specifik lindningsriktning. Beroende på produktionen kan fjädrarna vara tillverkade antingen höger- eller vänsterlindade. Önskas en specifik lindningsriktning ska en specialfjäder tillverkas.

Annan

Önskas en dragfjäder med exakt värde på en av de följande parametrarna ska fjädrar specialtillverkas:
-Ögletyp
- Öglehöjd (LH)
- Ögleposition (X)
- Öglebredd (om fjädern ska byggas in i ett rör)
- Öppning i öglan (m)
- Förspänning (F0)

Copyright © 2019 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.