Serie C - Dragfjädrar - Rostfritt

Teknisk ritning - Dragfjädrar - Serie ABC
C-serien är en liten serie fjädrar i rostfri tråd. Trots att det är en liten serie är den ett bra supplement till serie A&B. Serien är också tillverkad i galvaniserad tråd. Dimensionerna är samma på el-galvaniserade och rostfria. Den enda skillnaden är trådkvaliteten och kraften.
Handla enligt
Shopping alternativ
d - Tråd (mm)
De - Utvändig diameter (mm)
L0 - Obelastad längd (mm)
Ln - Max belastad längd (mm)
Sn - Maximal fjädringslängd (mm)
Fn - Maximal belastning vid Ln (N)
R - Fjäderkonstant (N/mm)
F0 - Förspänning (N)

10 artiklar

per page
Sätt fallande sortering
d
Tråd (mm)
De
Utvändig diameter (mm)
L0
Obelastad längd (mm)
Ln
Max belastad längd (mm)
Sn
Maximal fjädringslängd (mm)
Fn
Maximal belastning vid Ln (N)
F0
Förspänning (N)
R
Fjäderkonstant (N/mm)
Artikel nummer Teknisk ritning Jämför Läs mer Lägg till i kundvagn Stock 3D CAD
0,60 8,00 59,00 280,27 221,27 9,26 1,00 0,04 503RF 503RF 777
0,80 9,00 39,00 128,11 89,11 18,65 3,00 0,18 502RF 502RF 1 176
0,85 7,00 34,50 65,97 31,47 28,07 6,00 0,70 501RF 501RF 993
0,85 8,00 60,00 151,71 91,71 24,76 5,00 0,22 504RF 504RF 976
1,00 9,00 60,50 140,65 80,14 34,95 7,00 0,35 505RF 505RF 2 082
1,00 10,00 112,00 323,4 211,40 31,63 6,00 0,12 507RF 507RF 65
1,25 13,00 63,50 176,39 112,89 46,12 8,00 0,34 508RF 508RF 1 011
1,40 11,00 83,00 171,76 88,73 74,10 6,00 0,77 506RF 506RF 2 643
1,50 16,00 131,00 393,68 262,68 63,11 11,00 0,20 510RF 510RF 585
1,75 14,00 125,00 245,56 120,56 110,12 24,00 0,71 509RF 509RF 292
 1. 503RF
  I lager: 777
  d - Tråd (mm) 0,60
  De - Utvändig diameter (mm) 8,00
  L0 - Obelastad längd (mm) 59,00
  Ln - Max belastad längd (mm) 280,27
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 221,27
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 9,26
  F0 - Förspänning (N) 1,00
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,04
 2. 502RF
  I lager: 1 176
  d - Tråd (mm) 0,80
  De - Utvändig diameter (mm) 9,00
  L0 - Obelastad längd (mm) 39,00
  Ln - Max belastad längd (mm) 128,11
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 89,11
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 18,65
  F0 - Förspänning (N) 3,00
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,18
 3. 501RF
  I lager: 993
  d - Tråd (mm) 0,85
  De - Utvändig diameter (mm) 7,00
  L0 - Obelastad längd (mm) 34,50
  Ln - Max belastad längd (mm) 65,97
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 31,47
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 28,07
  F0 - Förspänning (N) 6,00
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,70
 4. 504RF
  I lager: 976
  d - Tråd (mm) 0,85
  De - Utvändig diameter (mm) 8,00
  L0 - Obelastad längd (mm) 60,00
  Ln - Max belastad längd (mm) 151,71
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 91,71
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 24,76
  F0 - Förspänning (N) 5,00
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,22
 5. 505RF
  I lager: 2 082
  d - Tråd (mm) 1,00
  De - Utvändig diameter (mm) 9,00
  L0 - Obelastad längd (mm) 60,50
  Ln - Max belastad längd (mm) 140,65
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 80,14
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 34,95
  F0 - Förspänning (N) 7,00
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,35
 6. 507RF
  I lager: 65
  d - Tråd (mm) 1,00
  De - Utvändig diameter (mm) 10,00
  L0 - Obelastad längd (mm) 112,00
  Ln - Max belastad längd (mm) 323,4
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 211,40
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 31,63
  F0 - Förspänning (N) 6,00
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,12
 7. 508RF
  I lager: 1 011
  d - Tråd (mm) 1,25
  De - Utvändig diameter (mm) 13,00
  L0 - Obelastad längd (mm) 63,50
  Ln - Max belastad längd (mm) 176,39
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 112,89
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 46,12
  F0 - Förspänning (N) 8,00
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,34
 8. 506RF
  I lager: 2 643
  d - Tråd (mm) 1,40
  De - Utvändig diameter (mm) 11,00
  L0 - Obelastad längd (mm) 83,00
  Ln - Max belastad längd (mm) 171,76
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 88,73
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 74,10
  F0 - Förspänning (N) 6,00
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,77
 9. 510RF
  I lager: 585
  d - Tråd (mm) 1,50
  De - Utvändig diameter (mm) 16,00
  L0 - Obelastad längd (mm) 131,00
  Ln - Max belastad längd (mm) 393,68
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 262,68
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 63,11
  F0 - Förspänning (N) 11,00
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,20
 10. 509RF
  I lager: 292
  d - Tråd (mm) 1,75
  De - Utvändig diameter (mm) 14,00
  L0 - Obelastad längd (mm) 125,00
  Ln - Max belastad längd (mm) 245,56
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 120,56
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 110,12
  F0 - Förspänning (N) 24,00
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,71

10 artiklar

per page
Sätt fallande sortering
Material

DIN 17224 AISI 302 WERKSTOFF NR. 1.4310
Arbetstemperatur mellan -200 ºC och +250 ºC

Beräkning av fjäderkraften

Fn för rostfritt fjäderstål är ca 0,88 x Fn för pianotråd.

Beräkning av initialkraft (F0):
Initialkraften F0 eller förspänningen är endast vägledande pga. olika produktioner.
F0 = Fn - (R * Sn). Som tumregel kan man också säga att F0 är 10-15% av Fn.

Ex. med lagernummer 32600, där Fn = 237N, R = 2,67N/mm och Sn = 75,70mm. F0 = 237N - (2,67N/mm * 75,70mm) = 237N - 202N = 35N

Beräkning av fjäderkraft vid en given längd:
Fjäderkraft vid en given längd = F0 + (rörelse i mm * R)
Ex. med lagernummer 32600 där R = 2,67N/mm, önskad rörelse är 55mm och F0 är ca 35N. 35N + (55mm * 2,67N/mm) = 35N + 147N = 182N

Lindningsriktning

Normalt höger.

Standardfjädrar är inte definierade med en specifik lindningsriktning. Beroende på produktionen kan fjädrarna vara tillverkade antingen höger- eller vänsterlindade. Önskas en specifik lindningsriktning ska en specialfjäder tillverkas.

Annan

Önskas en dragfjäder med exakt värde på en av de följande parametrarna ska fjädrar specialtillverkas:
-Ögletyp
- Öglehöjd (LH)
- Ögleposition (X)
- Öglebredd (om fjädern ska byggas in i ett rör)
- Öppning i öglan (m)
- Förspänning (F0)

Copyright © 2019 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.