Serie C - Dragfjädrar - Rostfri

Teknisk ritning - Dragfjädrar - Serie ABC
C-serien är en liten serie fjädrar i rostfri tråd. Trots att det är en liten serie är den ett bra supplement till serie A&B. Serien är också tillverkad i galvaniserad tråd. Dimensionerna är samma på el-galvaniserade och rostfria. Den enda skillnaden är trådkvaliteten och kraften.
Material

DIN 17224 AISI 302 WERKSTOFF NR. 1.4310
Arbetstemperatur mellan -200 ºC och +250 ºC

Beräkning av fjäderkraften

Fn för rostfritt fjäderstål är ca 0,88 x Fn för pianotråd.

Beräkning av initialkraft (F0):
Initialkraften F0 eller förspänningen är endast vägledande pga. olika produktioner.
F0 = Fn - (R * Sn). Som tumregel kan man också säga att F0 är 10-15% av Fn.

Ex. med lagernummer 32600, där Fn = 237N, R = 2,67N/mm och Sn = 75,70mm. F0 = 237N - (2,67N/mm * 75,70mm) = 237N - 202N = 35N

Beräkning av fjäderkraft vid en given längd:
Fjäderkraft vid en given längd = F0 + (rörelse i mm * R)
Ex. med lagernummer 32600 där R = 2,67N/mm, önskad rörelse är 55mm och F0 är ca 35N. 35N + (55mm * 2,67N/mm) = 35N + 147N = 182N

Lindningsriktning

Normalt höger.

Standardfjädrar är inte definierade med en specifik lindningsriktning. Beroende på produktionen kan fjädrarna vara tillverkade antingen höger- eller vänsterlindade. Önskas en specifik lindningsriktning ska en specialfjäder tillverkas.

Annan

Önskas en dragfjäder med exakt värde på en av de följande parametrarna ska fjädrar specialtillverkas:
-Ögletyp
- Öglehöjd (LH)
- Ögleposition (X)
- Öglebredd (om fjädern ska byggas in i ett rör)
- Öppning i öglan (m)
- Förspänning (F0)

Handla enligt
Shopping alternativ
d - Tråd (mm)
De - Utvändig diameter (mm)
L0 - Obelastad längd (mm)
Ln - Max belastad längd (mm)
Sn - Maximal fjädringslängd (mm)
Fn - Maximal belastning vid Ln (N)
R - Fjäderkonstant (N/mm)
F0 - Förspänning (N)

10 artiklar

per page
Sätt fallande sortering
d
Tråd (mm)
De
Utvändig diameter (mm)
L0
Obelastad längd (mm)
Ln
Max belastad längd (mm)
Sn
Maximal fjädringslängd (mm)
Fn
Maximal belastning vid Ln (N)
F0
Förspänning (N)
R
Fjäderkonstant (N/mm)
Artikel nummer Teknisk ritning Jämför Läs mer Lägg till i kundvagn Stock 3D CAD
0,60 8,00 59,00 280,27 221,27 9,26 1,00 0,04 503 RF 503 RF 933
0,80 9,00 39,00 128,11 89,11 18,65 3,00 0,18 502 RF 502 RF 480
0,85 7,00 34,50 65,97 31,47 28,07 6,00 0,70 501 RF 501 RF 297
0,85 8,00 60,00 151,71 91,71 24,76 5,00 0,22 504 RF 504 RF 1 126
1,00 9,00 60,50 140,65 80,14 34,95 7,00 0,35 505 RF 505 RF 3 210
1,00 10,00 112,00 323,4 211,40 31,63 6,00 0,12 507 RF 507 RF 564
1,25 13,00 63,50 176,39 112,89 46,12 8,00 0,34 508 RF 508 RF 807
1,40 11,00 83,00 171,76 88,73 74,10 6,00 0,77 506 RF 506 RF 237
1,50 16,00 131,00 393,68 262,68 63,11 11,00 0,20 510 RF 510 RF 852
1,75 14,00 125,00 245,56 120,56 110,12 24,00 0,71 509 RF 509 RF 153
 1. 503 RF
  I lager: 933
  d - Tråd (mm) 0,60
  De - Utvändig diameter (mm) 8,00
  L0 - Obelastad längd (mm) 59,00
  Ln - Max belastad längd (mm) 280,27
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 221,27
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 9,26
  F0 - Förspänning (N) 1,00
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,04
 2. 502 RF
  I lager: 480
  d - Tråd (mm) 0,80
  De - Utvändig diameter (mm) 9,00
  L0 - Obelastad längd (mm) 39,00
  Ln - Max belastad längd (mm) 128,11
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 89,11
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 18,65
  F0 - Förspänning (N) 3,00
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,18
 3. 501 RF
  I lager: 297
  d - Tråd (mm) 0,85
  De - Utvändig diameter (mm) 7,00
  L0 - Obelastad längd (mm) 34,50
  Ln - Max belastad längd (mm) 65,97
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 31,47
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 28,07
  F0 - Förspänning (N) 6,00
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,70
 4. 504 RF
  I lager: 1 126
  d - Tråd (mm) 0,85
  De - Utvändig diameter (mm) 8,00
  L0 - Obelastad längd (mm) 60,00
  Ln - Max belastad längd (mm) 151,71
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 91,71
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 24,76
  F0 - Förspänning (N) 5,00
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,22
 5. 505 RF
  I lager: 3 210
  d - Tråd (mm) 1,00
  De - Utvändig diameter (mm) 9,00
  L0 - Obelastad längd (mm) 60,50
  Ln - Max belastad längd (mm) 140,65
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 80,14
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 34,95
  F0 - Förspänning (N) 7,00
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,35
 6. 507 RF
  I lager: 564
  d - Tråd (mm) 1,00
  De - Utvändig diameter (mm) 10,00
  L0 - Obelastad längd (mm) 112,00
  Ln - Max belastad längd (mm) 323,4
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 211,40
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 31,63
  F0 - Förspänning (N) 6,00
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,12
 7. 508 RF
  I lager: 807
  d - Tråd (mm) 1,25
  De - Utvändig diameter (mm) 13,00
  L0 - Obelastad längd (mm) 63,50
  Ln - Max belastad längd (mm) 176,39
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 112,89
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 46,12
  F0 - Förspänning (N) 8,00
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,34
 8. 506 RF
  I lager: 237
  d - Tråd (mm) 1,40
  De - Utvändig diameter (mm) 11,00
  L0 - Obelastad längd (mm) 83,00
  Ln - Max belastad längd (mm) 171,76
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 88,73
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 74,10
  F0 - Förspänning (N) 6,00
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,77
 9. 510 RF
  I lager: 852
  d - Tråd (mm) 1,50
  De - Utvändig diameter (mm) 16,00
  L0 - Obelastad längd (mm) 131,00
  Ln - Max belastad längd (mm) 393,68
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 262,68
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 63,11
  F0 - Förspänning (N) 11,00
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,20
 10. 509 RF
  I lager: 153
  d - Tråd (mm) 1,75
  De - Utvändig diameter (mm) 14,00
  L0 - Obelastad längd (mm) 125,00
  Ln - Max belastad längd (mm) 245,56
  Sn - Maximal fjädringslängd (mm) 120,56
  Fn - Maximal belastning vid Ln (N) 110,12
  F0 - Förspänning (N) 24,00
  R - Fjäderkonstant (N/mm) 0,71

10 artiklar

per page
Sätt fallande sortering
Copyright © 2019 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.