Fjäderbrickor | Mängdrabatt

Fjäderbrickor finns i en rad olika utformningar. Här är fyra typer som vi har på lager - klara för leverans. Alla typer har konstruerats för att ge kraft där man har minimalt med plats.

3 vågade fjäderbrickor

3 vågformade fjäderbrickor används för att minska axiellt spel vid t.ex. kullager eller andra ställen där begränsad fjäderrörelse krävs. De 3 minsta dimensionerna har 2 brickor och resten har 3 brickor.

Gå till tabell
Informationsruta
Ytter diameter (De): 4,65 mm - 186,06 mm
Invändig diameter (Di): 3,40 mm - 144,07 mm
Obelastad längd (L0): 0,58 mm - 14,61 mm
Medelkraft (F): 1,70 N - 1.357,50 N
Finger fjäderbrickor

Fingerfjäderbrickor används där man behöver reducera buller och vibrationer. Detta görs genom att utjämna ett axiellt spel som kan uppstå i konstruktioner som t.ex. kullager. Fingerfjäderbrickor kan användas där en begränsad fjäderrörelse krävs.

Gå till tabell
Informationsruta
Ytter diameter (De): 15,11 mm - 51,36 mm
Invändig diameter (Di): 7,92 mm - 34,52 mm
Obelastad längd (L0): 2,38 mm - 3,18 mm
Medelkraft (F): 2,90 N - 300,00 N
Kurvade fjäderbrickor

Kurvade fjäderbrickor används där ett axiellt spel ska utjämnas. Detta kan vara utjämning av mindre spel med relativt lätt belastning. Alla dimensioner har 1 "kurva". Detta orsakar att brickan kan tryckas plant utan att den kurvade brickan sätter sig med förminskad kraft som följd. Vi rekommenderar dock alltid att man dimensionerar så att mindre rörelse används.

Gå till tabell
Informationsruta
Ytter diameter (De): 4,00 mm - 16,00 mm
Invändig diameter (Di): 1,80 mm - 10,50 mm
Materialetjockkelse (t): 0,25 mm - 0,80 mm
Vågade fjäderbrickor

Vågformade fjäderbrickor är utformade med 2 vågor. Vågformade fjäderbrickor används där ett axiellt spel ska utjämnas. Detta kan vara utjämning av mindre spel vid kullager, flänsar, skivor mm.

Gå till tabell
Informationsruta
Ytter diameter (De): 8,00 mm - 44,00 mm
Invändig diameter (Di): 3,20 mm - 25,00 mm
Materialetjockkelse (t): 0,50 mm - 1,80 mm

Copyright © 2019 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.