Chat with us, powered by LiveChat

Code of Conduct

Download pdfCode of Conduct (COC) är ett företags riktlinjer för ansvar och god praxis för medarbetare och organisation samt vilka krav man ställer internt och externt på arbetets sociala, etiska och miljömässiga förhållanden.

Interna förhållanden:
Sodemann Industrifjedre A/S siktar mot att skapa en bra och sund arbetsmiljö. Medarbetare med fysisk och psykisk energi är gladare medarbetare som gör en bättre insats till glädje för både medarbetarna och företaget.

Vi har en förhållandevis informell organisation och vi bryr oss om varandra och adresserar problem. Grovt språkbruk, rasistiska påhopp, diskriminering av något slag, våldsamt beteende och liknande accepteras inte på något sätt.

Sodemann Industrifjedre A/S är ett företag som drivs i enlighet med sunda och empatiska principer. Alla medarbetare ska vara ärliga, pålitliga och hängivna, så att vårt interna samarbete och externa samarbete med kunder och leverantörer alltid bygger på dessa viktiga värderingar.

Sodemann Industrifjedre A/S strävar alltid efter att följa säkra och goda arbetsvillkor för både kontors- och lagerpersonal. Sodemann Industrifjedre A/S accepterar inte barnarbete, utnyttjande av arbetskraft, tvångsarbete, arbete som strider mot gällande lagkrav och diskriminering. Sodemann Industrifjedre A/S respekterar miljökrav m.m. All daglig drift sker i enlighet med gällande regler och med respekt för medarbetarna.

Externa förhållanden:
I enlighet med våra studier och kunskap får Sodemann Industrifjedre A/S inte varor från produktioner som inte uppfyller säkra och goda arbetsvillkor för både administrativ och producerande personal. Sodemann Industrifjedre A/S accepterar inte leverantörer som använder barnarbete, utnyttjar arbetskraft, använder sig av tvångsarbete, arbetar mot gällande lagkrav, diskriminerar, inte respekterar miljökrav, m.m. All produktion sker i enlighet med gällande regler och respekt för medarbetarna. Om dessa villkor inte uppfylls kommer Sodemann Industrifjädrar A/S omedelbart att avbryta samarbetet.

Internet Explorer oförenlighet

Denna webbplats fungerar tyvärr inte bra med Internet Explorer. Vi rekommenderar att du använder en av följande gratiswebbläsare:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.