Chat with us, powered by LiveChat

Avtal om tystnadsplikt (NDA, Non-Disclosure Agreement)

Download pdfVi har förståelse för att kunder gärna vill att deras leverantörer skriver under ett NDA-dokument om kundens produkt/produktutveckling skyddas av sekretess. Vi skriver dock av principiella skäl inte på olika sekretessavtal, förtroendeavtal osv. eftersom den komponent vi normalt hanterar bara är en del i en helhetsprodukt. Vi har inget önskemål om att, och bör heller inte, få veta alla detaljer kring produkten. Vi behöver endast information om den del som gäller fjädern som behövs för att lösa uppgiften. Om ett NDA-dokument ska utfärdas och undertecknas måste det ju vara ömsesidigt juridiskt korrekt för att ha ett syfte. Innan vi kan underteckna sådana här dokument måste vi lägga tid och resurser på att gå igenom och förstå i dem sin helhet. Vi har alltid klarat oss utan dessa juridiska dokument. Vi hanterar ofta olika konstruktioner och uppfinningar där informationen måste hållas internt. Vi har inga problem att hålla en hög etisk och seriös nivå genom processen. Det krävs inga NDA-dokument eller andra typer av dokument.

Internet Explorer oförenlighet

Denna webbplats fungerar tyvärr inte bra med Internet Explorer. Vi rekommenderar att du använder en av följande gratiswebbläsare:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.