Chat with us, powered by LiveChat

REACH Direktiv EU:s kemikalielag

Download pdfREACH, som står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances är namnet på en förordning (EU-nr. 1907/2006) från Europa-kommissionen som har i syfte att säkerställa att de 100.000 olika typerna av kemikalier som används inom EU är dokumenterad med hänsyn till människor och miljö. Förslaget har betydelse för alla kemikalier som produceras, importeras eller används med en totalvikt på min. 1 ton årligen från en verksamhet i ett EU-medlemsland. För ett antal av de mest miljövänliga och hälsofarliga kemikalierna avkrävs företag att använda en mindre farlig kemikalie, om möjligt. Det finns i våra produkter inga kemikalier som finns upptagna på REACH-direktivets lista över skadliga ämnen med en koncentration över 0,1 viktsprocent. Våra produkter innehåller inga kemikalier eller farliga ämnen, och använder endast vanliga oljor och smörjmedel, m.m. för tillverkning av fjädrar.

SVHC.

Det används inte kemikalier från SVHC-listan i våra produkter.

SVHC är en lista med en rad ämnen som är särskilt farliga, klassificerade särskilt under EACH (Substances of Very High Concern = SVHC).
Listan (uppdaterad 19/01-21) kan ses här.

Internet Explorer oförenlighet

Denna webbplats fungerar tyvärr inte bra med Internet Explorer. Vi rekommenderar att du använder en av följande gratiswebbläsare:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.