Chat with us, powered by LiveChat

Miljöpolitik

Download pdfSodemann Industrifjedre A/S är en handelsverksamhet med kontor och lager - ingen egen produktion. En sund drift är i grunden baserad på att det används sunt förnuft inom alla områden, detta naturligtvis också gällande miljöfrågor. Sodemann Industrifjedre A/S har fokus på att bevara vår gemensamma miljö på bästa sätt. Vi har inget med farliga kemikalier och andra farliga produkter att göra. Vi sorterar avfall som plast – metall – glas – papper, mm. Allt avfall bortskaffas i sorterad form till närliggande återvinningsstation. Vi följer alla regler som gäller på återvinningsstationen så att vi är säkra på att miljökraven upprätthålls. Om våra kunder är osäkra på hur uttjänta produkter som köpts från oss ska bortskaffas är kunden alltid välkommen att sända varan till oss så att vi tar hand om skrotet på rätt sätt.

Internet Explorer oförenlighet

Denna webbplats fungerar tyvärr inte bra med Internet Explorer. Vi rekommenderar att du använder en av följande gratiswebbläsare:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.