Chat with us, powered by LiveChat

NCA-avtal (No change agreement)

Download pdfVi har tyvärr inte möjlighet att fylla i och underteckna ett NCA-dokument (no change agreement) på ett korrekt/tillfredsställande sätt eftersom syftet med NCA-dokumentet och vår verksamhets produktsortiment inte passar ihop. Vi kan inte underteckna ett No change agreement eftersom det begränsar en standardprodukt. Vi kan inte begränsa en standardprodukt eftersom det göra det omöjligt för oss att hantera varusortimentet på ett korrekt sätt i framtiden om det uppstår restriktioner på vår standarduppsättning. Däremot kan vi ange att varan är en specialvara, och därmed säkerställa att det inte görs några ändringar, eftersom ändringar på en specialvara endast genomförs på uppdrag av kunden. Vi tillverkar inte produkterna själva, utan är endast återförsäljare. Vi köper hem i stora partier, säljer stora volymer och levererar efter kundens exakta önskemål. Vi säljer standardfjädrar som inte kräver ISO-certifiering eller andra skärpta krav.

Om det finns särskilda krav på en vara som t.ex. material, toleranser osv. tar vi fram en specialfjäder.

Skriv gärna till oss så hittar vi en passande lösning med en specialfjäder.

Internet Explorer oförenlighet

Denna webbplats fungerar tyvärr inte bra med Internet Explorer. Vi rekommenderar att du använder en av följande gratiswebbläsare:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.