Chat with us, powered by LiveChat

Säkerställande av arbetsvillkorenfe

Download pdfI enlighet med våra studier och kunskap får Sodemann Industrifjedre A/S inte varor från produktioner som inte uppfyller säkra och goda arbetsvillkor för både administrativ och producerande personal. Sodemann Industrifjedre A/S accepterar inte leverantörer som använder barnarbete, utnyttjar arbetskraft, använder sig av tvångsarbete, arbetar mot gällande lagkrav, diskriminerar, inte respekterar miljökrav, m.m. All produktion sker i enlighet med gällande regler och respekt för medarbetarna. Om dessa villkor inte uppfylls kommer Sodemann Industrifjädrar A/S omedelbart att avbryta samarbetet.

Internet Explorer oförenlighet

Denna webbplats fungerar tyvärr inte bra med Internet Explorer. Vi rekommenderar att du använder en av följande gratiswebbläsare:

Copyright © 2020 Sodemann Industrifjedre A/S. All rights reserved.